חי אדם

> חזרה למאמרים

מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה והיסטוריה ומה שביניהם

מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה והיסטוריה ומה שביניהם

פרופ' אברהם (רמי) ריינר כותב על 'מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה והיסטוריה ומה שביניהם'.

המאמר בוחן את המנהג למול ילדים שנפטרו לפני שנימולו, עומד על ראשיתו של המנהג בתשובה של רב נחשון גאון ועל התנגדות של חכמי רומא למנהג.

הוא מוכיח שחכמי רומא שינו את תשובת הגאון כדי שתתאים לשיטתם, ומציע נימוקים להתנגדות למנהג על רקע היחס לחיים שלאחר החיים,

מתאר את התלבטותם של חכמי אשכנז בסוגיה, ומשווה את המנהג לנוהג הנוצרי להטביל ילדים שנפטרו קודם קבורתם כדי שיזכו לגאולה.

> חזרה למאמרים
> חזרה למאמרים

תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

ד"ר פנחס מנדל בא לערער על ההנחה הרווחת, שכבר בתקופת התנאים היה תפקידו העיקרי של בית המדרש לשמש מוסד אקדמי לחכמים הדנים בינם לבין עצמם.

הוא טוען שתחילה שימש בית המדרש התנאי מקום להוראת הלכה לציבור הרחב, שבא והציג את שאלותיו בפני החכמים, בניגוד לדורות מאוחרים יותר. 

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - חי אדם