דר' פינחס מנדל

> חזרה למאמרים

תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

ד"ר פנחס מנדל בא לערער על ההנחה הרווחת, שכבר בתקופת התנאים היה תפקידו העיקרי של בית המדרש לשמש מוסד אקדמי לחכמים הדנים בינם לבין עצמם.

הוא טוען שתחילה שימש בית המדרש התנאי מקום להוראת הלכה לציבור הרחב, שבא והציג את שאלותיו בפני החכמים, בניגוד לדורות מאוחרים יותר. 

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - דר' פינחס מנדל