תרבות צריכה

> חזרה למאמרים

תכנית 'תועלת': צרכנות המונים מלחמתית בפיקוח ממשלת המנדט, 1942–1946

תכנית 'תועלת': צרכנות המונים מלחמתית בפיקוח ממשלת המנדט, 1942–1946

הדס פישר מתארת את "תכנית 'תועלת': צרכנות המונים מלחמתית בפיקוח ממשלת המנדט, 1942–1946".

תכנית 'תועלת' הייתה מֵיזם בריטי לאספקת מוצרים איכותיים בפיקוח בשנות מלחמת העולם השנייה.

המאמר מתמקד בחליפות מצמר שסופקו במסגרת התכנית, מתאר את דפוסי הארגון של הכנת החליפות ומכירתן ומנתח את משמעות החליפה באותה התקופה.

דיון זה חושף פן לא ידוע של הפעילות הבריטית בארץ ישראל בשנות המלחמה – עיסוק במוצרי צריכה ובאספקתם.

 

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - תרבות צריכה