השואה

> חזרה למאמרים

מפקדת הארגון היהודי הלוחם (האי"ל) במרד גטו ורשה: עיון מחודש

מפקדת הארגון היהודי הלוחם (האי"ל) במרד גטו ורשה: עיון מחודש

ד"ר חוי דרייפוס כותבת על "מפקדת הארגון היהודי הלוחם (האי"ל) במרד גטו ורשה: עיון מחודש".

המאמר מאיר את דמותו של מרדכי אנילביץ', שנתפס כמפקד המרד, לאור מסמכים שונים, ומסיק שהמרד נוהל למעשה בידי המפקדה של האי"ל ולאו דווקא בידי אנילביץ' לבדו.

התואר מפקד האי"ל ניתן לאנילביץ' לצורך הצגת הארגון בצד הפולני, כדי לנסות לקבל סיוע מן המחתרת הפולנית ליהודי גטו ורשה.

המאמר אף סוקר את התנהלותו של האי"ל מהקמתו ועד לנפילת הגטו ומנתח את המכתבים הידועים של אנילביץ' לאור נוסחים שונים ששרדו.

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - השואה