ארכאולוגיה

> חזרה למאמרים

'מערת אבה: ממצאים שלא פורסמו ובחינה מחדש'

'מערת אבה: ממצאים שלא פורסמו ובחינה מחדש'

במאמר 'מערת אבה: ממצאים שלא פורסמו ובחינה מחדש', חוזר פרופ' יואל אליצור לתעלומה ארכאולוגית סביב כתובת וגלוסקמה שנתגלו בגבעת המבתר בירושלים בשנת 1970.

במאמרו הוא בא לחזק את הדעה שבמערה נקבר מתתיה אנטיגונוס, המלך החשמונאי.

אבה בר כהנא, ירושלמי שגלה לבבל וחזר ממנה, מתומכי החשמונאים, הצליח להביא לירושלים את גופתו של המלך לאחר שהומת באנטיוכיה, וקבר אותו בסתר מפחד הורדוס.

הוא גם הכין כתובת המתארת את הקובר ואת מעשיו, וסופו שנהרג בידי הורדוס ונקבר אף הוא במערה.

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - ארכאולוגיה