תרבות יהודית

> חזרה למאמרים

מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה והיסטוריה ומה שביניהם

מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה והיסטוריה ומה שביניהם

פרופ' אברהם (רמי) ריינר כותב על 'מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה והיסטוריה ומה שביניהם'.

המאמר בוחן את המנהג למול ילדים שנפטרו לפני שנימולו, עומד על ראשיתו של המנהג בתשובה של רב נחשון גאון ועל התנגדות של חכמי רומא למנהג.

הוא מוכיח שחכמי רומא שינו את תשובת הגאון כדי שתתאים לשיטתם, ומציע נימוקים להתנגדות למנהג על רקע היחס לחיים שלאחר החיים,

מתאר את התלבטותם של חכמי אשכנז בסוגיה, ומשווה את המנהג לנוהג הנוצרי להטביל ילדים שנפטרו קודם קבורתם כדי שיזכו לגאולה.

> חזרה למאמרים
> חזרה למאמרים

תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

ד"ר פנחס מנדל בא לערער על ההנחה הרווחת, שכבר בתקופת התנאים היה תפקידו העיקרי של בית המדרש לשמש מוסד אקדמי לחכמים הדנים בינם לבין עצמם.

הוא טוען שתחילה שימש בית המדרש התנאי מקום להוראת הלכה לציבור הרחב, שבא והציג את שאלותיו בפני החכמים, בניגוד לדורות מאוחרים יותר. 

> חזרה למאמרים
> חזרה למאמרים

שבת בבית הקפה של קהילת קודש פראג

שבת בבית הקפה של קהילת קודש פראג

המאמר הפותח, 'שבת בבית הקפה של קהילת קודש פראג', מאת ד"ר מעוז כהנא, סוקר את כניסתו של הקפה כמשקה חדש לאירופה, ודן בפרט בקהילת פראג, שנאלצה להתמודד עם המשיכה של יהודֶיה אל המשקה ואל בתי הקפה שניהלו לא יהודים.

מניתוח תעודות חדשות מעלה המחבר, שהקהילה בראשות הרב יחזקאל לנדא בחרה בדפוס של 'הכלת האיום המפוקח', דהיינו קבלת המציאות המאיימת (שגררה השפעות חיצוניות ועבֵרות על ההלכה היהודית, בפרט בשבת) והכנסתה אל תוך המרחב היהודי פנימה.

> חזרה למאמרים
> חזרה למאמרים

גלפי עץ יהודים במזרח אירופה

גלפי עץ יהודים במזרח אירופה

פרופ' ברכה יניב מתארת 'גלפי עץ יהודים במזרח אירופה', תופעה ייחודית למאות ה-18–ה-19.

בתקופה זו גילפו אמנים יהודים ארונות קודש מפוארים ומרשימים, והמאמר בוחן את הרקע לתופעה ואת ההשפעות האמנותיות שעל פיהן עבדו האמנים.

יהודים למדו את המלאכה משוליות שלא נקלטו בגילדות ועבדו אצלם באופן לא חוקי, ועם הזמן קמו גלפים יהודים, שלא כבתקופות קודמות.

המאמר משווה בין בתי כנסת לכנסיות מבחינה אמנותית ועומד על הדגמים ממזבחי כנסיות, שהגלפים היהודים למדו מספרי דגמים, ששולבו בארונות הקודש.

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - תרבות יהודית