עלייה

> חזרה למאמרים

הגאון מווילנה ותלמידיו כ'ציונים הראשונים' - גלגוליו של מיתוס

הגאון מווילנה ותלמידיו כ'ציונים הראשונים' - גלגוליו של מיתוס

פרופ' עמנואל אטקס כותב על 'הגאון מווילנה ותלמידיו כ"ציונים הראשונים" – גלגוליו של מיתוס'.

בחלקו הראשון של המאמר דן המחבר בהתפתחות המיתוס של משפחת ריבלין, שהעלייה של תלמידי הגר"א הייתה עלייה משיחית, במצוות הגר"א,

ומוכיח שמדובר בהמצאה ריבלינית מאוחרת שאינה עולה בקנה אחד עם המקורות מימיו של הגר"א.

כמה מבני משפחת ריבלין תלו מסורות שונות בגאון מווילנה אף שהן לא יצאו מפי הגאון, וכך יצרו את המיתוס שתלמידי הגאון הם הציונים הראשונים, והם קדמו לעליות הציוניות בכמאה שנה.

> חזרה למאמרים
> חזרה למאמרים

מהעלייה השלישית לעלייה השנייה ובחזרה: היווצרות החלוקה לתקופות לפי העליות הממוספרות

מהעלייה השלישית לעלייה השנייה ובחזרה: היווצרות החלוקה לתקופות לפי העליות הממוספרות

במאמרו 'מהעלייה השלישית לעלייה השנייה ובחזרה: היווצרות החלוקה לתקופות לפי העליות הממוספרות' בוחן ד"ר חזקי שוהם את הרקע למניין המקובל של העליות הציוניות לפי העלייה הראשונה, השנייה, השלישית וכו'.

לטענתו, הגרעין למניין הזה היה המונח 'העלייה השלישית', שבא להמשיך את שתי העליות ארצה בראשית ימי הבית השני, דהיינו רצף 'ההיסטוריה הגדולה' של עם ישראל.

המונח נקבע בתקופה שבה חיכו הכול לגל עצום של עולים ארצה, אם כי הוא בושש לבוא.

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - עלייה