מלחמת העולם הראשונה

> חזרה למאמרים

ההיסטוריוגרפיה האזרחית של מלחמת העולם הראשונה - 'המלחמה הגדולה' בכתיבה האקדמית העכשווית

ההיסטוריוגרפיה האזרחית של מלחמת העולם הראשונה - 'המלחמה הגדולה' בכתיבה האקדמית העכשווית

כתיבה היסטורית על המלחמה החלה מיד עם פרוץ הקרבות, כאשר חלק מהשאלות שעלו בחודשים הראשונים של המלחמה עדיין נידונות במחקר האקדמי המקצועי. במאה השנים האחרונות נוצר קורפוס מחקרים רב-לשוני אדיר על מלחמת העולם הראשונה. חלק מקורפוס זה הוא היסטוריוגרפיות לאומיות, העוסקות בשאלות בעלות משמעות למדינה מסוימת או לקהילה לאומית או לאוכלוסיות מסוימות, אך לעיתים קרובות חשיבותו פחותה לציבורים אחרים. 

> חזרה למאמרים
Subscribe to RSS - מלחמת העולם הראשונה