צור קשר

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' נועה בינשטיין, פרויקטים ואסטרטגית תשתיות מחקר, היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב, הועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה.

טלפון: 02-5094474

פקס: 02-5094475

דוא”ל: NoaB@che.org.il

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.