קול קורא להגשת הצעות לכנס בנושא: "תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם"

קול קורא להגשת הצעות לכנס בנושא: "תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם"

25 ספט' 13:15
> חזרה לעמוד האירועים
תמצית האירוע: 

בתאריכים 28-27 בדצמבר 2017 (ט' – י' בטבת תשע"ח) יתקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה הכנס הבינלאומי השביעי של המכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים ומוסלמים (מינ"ם).

ועדת הכנס מזמינה חוקרים מדיסציפלינות שונות להגיש הצעות להרצאות של 20 דקות העוסקות בהיבטים שונים של יחסי גומלין ושל תהליכי מיזוג ושילוב בין דתות, במרחבים גיאוגרפיים מגוונים  ובתקופות היסטוריות שונות. הכנס יקדם בברכה הרצאות שיציגו מחקר השוואתי המתייחס לשתי דתות לפחות בנושאים כגון:

  • בחינה של השפעות הדדיות של דתות בתחומים שונים.
  • תפקיד תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בעיצוב היהדות, הנצרות והאסלאם של ימינו.
  • מקרי בוחן היסטוריים של ניסיונות מיזוג בין דתות ובין מסורות.
  • מבט על היבטים שונים של השפעה, קרבה או מגעים בין-דתיים וחברתיים.
  • בחינה של יחסי גומלין עכשוויים בין הדתות השונות והשפעתן על מציאות החיים.
  • שילוב של מסורות ומנהגים בין דתות.
  • בחינה של היבטים תיאולוגיים לצד היבטים מעשיים שנובעים מתןך מיזוג בין-דתי.

המעוניינים מוזמנים להגיש תקציר בן עד 250 מילים אשר יצביע על המתודולוגיה של ההרצאה המוצעת ועל החידוש המחקרי בה.

יש לשלוח את ההצעות לכתובת המכון:  JCMcenter@openu.ac.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: 14 באוקטובר, 201

לאתר המכון ולפרטים נוספים לחצו כאן

> חזרה לעמוד האירועים