מספר התארים האקדמיים ממכללות בקרב הנבחנים בבחינת בגרות מורחבת בהיסטוריה - ילידי 1980 - חינוך ערבי