שיעור הסטודנטים הלומדים בתכנית בינאישית ללימודי תרבות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות