שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות התאטרון לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות