שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות הציביליזציות הימיות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות