שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות האסלאם ותרבותו לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות