שיעור הסטודנטים הלומדים שפות שמיות עתיקות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות