שיעור הסטודנטים הלומדים קולנוע וטלוויזיה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות