שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות צרפתית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות