שיעור הסטודנטים הלומדים צירוף שפה וספרות עברית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות