שיעור הסטודנטים הלומדים צירוף מקרא והיסטוריה של עם ישראל לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות