שיעור הסטודנטים הלומדים פולקלור יהודי לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות