שיעור הסטודנטים הלומדים מחקר התרבות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות