שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים רוסיים וסלאווים הקדום לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות