שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים רומאניים לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות