שיעור הסטודנטים הלומדים למודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות