שיעור הסטודנטים הלומדים למודים למצטיינים (ת"א) לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות