שיעור הסטודנטים הלומדים למודים הודים איראנים וארמנים לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות