שיעור הסטודנטים הלומדים למודים אמריקניים לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות