שיעור הסטודנטים הלומדים למודי המזרח הקדום לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות