שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי אירופה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות