שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של רוסיה ומזרח אירופה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות