שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של ארצות האסלאם לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות