שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של אפריקה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות