שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה צבאית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות