שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של העת העתיקה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות