שיעור הסטודנטים הלומדים בחוג בשיתוף האקדמיה למוזיקה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות