שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות גרמנית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות