שיעור הסטודנטים הלומדים בלשנות שמית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות