שיעור הסטודנטים הלומדים אשורולוגיה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות