שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות איטלקית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות