שיעור הסטודנטים הלומדים אידיש שפה וספרות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות