שיעור הסטודנטים הלומדים תכנית בינאישית ללימודי תרבות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות