שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות התאטרון לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות