שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות הציביליזציות הימיות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות