שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות האיסלאם ותרבותו לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות