שיעור הסטודנטים הלומדים שפות שמיות עתיקות לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות