שיעור הסטודנטים הלומדים שפה ושימושיה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות