שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות צרפתית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות