שיעור הסטודנטים הלומדים צירוף מקרא והסטוריה של עם ישראל לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות