שיעור הסטודנטים הלומדים צירוף הסטוריה והסטוריה של עם ישראל לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח אוניברסיטאות